معنی لغات صفحه ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی معنی کلمات درس چهارم ارزش علم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم لطفا یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

ناشناس : معنی کلمه قصد .شادمان. امواج .پیش اید.ب.بلای طوفان. تعلیم.نیکنام .سرمایه ای..تخته پارهای