معنی گنج حکمت صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی گنج حکمت کاردانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : علم در همه بابی لایق است وعالم در آن باب بر همه فایق استعداد مجّرد جز حسرتروز گار نیست.