جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم معیارهای خود را در انتخاب یک دوست بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطیما :
اینکه همه از اون رازی باشند، دوست راز داری باشد، بتوانیم با او خوب ارتباط برقرار کنیم، واقعا ما را دوستمان داشته باشد و اجباری نباشد.