جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم مغازه دارها لباس ها را با مبلغی بیشتر از آنچه که از کارگاه تولیدی خریده اند به مردم می فروشند چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این سود برای تامین هزینه هایی نظیر اجاره مغازه، حقوق کارکنان، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و هزینه ی اداره ی زندگی خود مغازه دار است.

غزل زارع : برای اینکه فروشنده ها سود کنند برای خرید لباس ویا…از کارگاه ها خریداری می کنند چون اگر فروشنده ها از فروشنده ها خریداری بکنند سود نمی کنند.