جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه رنگ باختن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترسیدن.