جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه دوازدهم مقاله سنگی زیر آب را در پیوست کتاب مطالعه کنید و چکیده و کلید واژه های آن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : کلید واژه: هوشنگ ابتهاج. غزل فارسی. شعر نو. صور خیال
چکیده: برای شناخت جنبه ای متفاوت از شعر ابتهاج چند اثر از او مورد بررسی قرار میگیرد.
ابتکار و نگاه جدید او در این پژوهش مد نظر بوده است.
با مروری بر آثار او متوجه می شویم ک شاعر با استفاده از عناصر محلی اما نگاهی متفاوت، خود را به یکی از شاعران تاثیر گذار تبدیل کرده است.
می‌توان گفت حتی عناصر بومی اگر از دیدی متفاوت بیان شود، می‌تواند عناصر جهان شمول باشند.
. بهاردوست..