جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم معرفی مختصر منطقه خلیج فارس استانهای بوشهر و هرمزگان راهیان نور از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- گلزار شهدای خارک 2- کشتی سوخته 3- نیروگاه اتمی 4- موزه شهید رییس علی دلواری.