جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی اینکه سهم هر شخص از بودجه یا در آمد خانواده جهت خرید موارد ضروری مشخص می شود تنظیم این بودجه باعث می شود که دخل و خرج مشخص شود تا خانواده دچار مشکل نگردد.