جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم منظور از جامعه برای حفظ خود به شمشیر قلم و دینار نیازمند است چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به این معنی است که جامعه برای محافظت خود در برابر مشکلات از قبیل دشمنان، فقر مالی جهالت و نا آگاهی و … و همچنین برای رشد، پیشرفت و شکوفایی خود به این سه چیز نیازمند است.

نویسنده :‌
سلام به نظر من ریختن نمک روی برف ها و استفاده از زنجیره چرخ ولایستیک ها عاج. دار.