جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم منظور از جشن و شادی در فیلم آژانس شیشه ای چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

ام اچ وی : فعالیت 1 صفحه 33-1)جشن غیرت بود با توجه به فیلم آژانس شیشه ای 2) غول همان ارتش عراق بود که از طرف کشورهای دیگر حمایت می شد و قصد اشغال سرزمین ما را داشت لذا مردم ایران با اتحاد همبستگی خود توانستند این غول را از پا در بیاورند . 3) پیر مراد همان رهبر عزیزمان امام خمینی بود که به رزمندگان توصیه می کرد تا پای جان در مقابل دشمن مقاومت کنند. 4) در آن زمان اتحاد و همبستگی بین مردم زیاد بود و هیچ کس خودش را نمی دید بلکه تلاش برای کمک کردن به دیگران سرلوحه ی کار خودش می دانست.