جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم با توجه به متن درس منظور از «ستاره روشن» چه کسی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزرگمهر حکیم.