جواب درک مطلب صفحه ۶۰ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از مصراع چشم انتظار همت تو دین و میهن است چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی دین و میهن به اراده و پشتکار تو چشم دوخته اند.

سینا سهرابی : یعنی اینکه شهر و کشور به همت دریاقلی بستگی داشت و اگر رکاب نزند بخشی از کشور و شهرش در اشغال نظامیان میافتد.