جواب درک مطلب صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمر گل بیشتر است و تجربه ی آن به مراتب از غنچه بالاتر است.

بیتا : عمر گل بیشتر است و تجربه ی آن به مراتب از غنچه بالاتر است.