جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان منظور شاعر از فواره ی گنجشک ها چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دسته و گروه گنجشک ها.

ستایش : مردم مانند گنجشک هاشاد وخوشحال هستند
یا اگربه خواهیم درشعردرنظربگیریم همان گروهی یادسته ای ازگنجشک ها است. .