جواب درک مطلب صفحه ۶۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم با توجه به متن درس منظور از مهمان شهر ما چه کسی بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای.