جواب درک مطلب صفحه ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آزادی یکی از نعمت های بزرگ است.
مشورت گرفتن از دوستان در کارها.

ناشناس : اگر برپشت برگ شمعدانی وازلین بمالیم اکسیژن از طریق روزنه ها وارد برگ نمیشود وسر انجام گیاه پژمرده میشود.

ناشناس : باهوش بودچون برای دوستانش پیغام داد که چه کار کند ، بالرزیدن طوطی منظور اورا فهمید.