جواب خودارزیابی صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم مهم ترین ویژگی های اخلاقی رابعه چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در کوتاهی جملات و دقیق و جزی بودن توضیحات مانند هم هستند و هر دو از متن ها و نثرهای تاریخی هستند.

نویسنده : صبور…توکل ودلدادگی به خدا….زن شجاع….زن پارسا وپاکدامن.