جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مهم ترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه ، اختلاف بین رهبران مشروطه ، انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری.