جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به نظر شما چه کار های دیگری موجب جلب یاری خداوند می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک به دیگران، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد در راه خدا، ترک کردن گناهان، انجام دستورات الهی.