جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند.
2) کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد.
3) زشتی انجام بسیاری از کارها از بین می رود.
4) تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود.