جواب صفحه ۸۷ کتاب نگارش فارسی سوم دبستان ابتدایی به موضوع آب فکر کن آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن یک بند بنویس در نوشتن جمله موضوع دقت کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع آب را به زیر موضوع ها تقسیم کنید

موضوع کلی : آب

زلالی آب : وقتی در باغ و طبیعت آب را میبینیم زلالی آب ما را محو خود میکنید.آب مایه ای زلال و با ارزش استاگر این مایه ی حیات نباشد  باعث بروز برخی مشکلات می شود که اغلب بسیار مشکلات بزرگی هستند مانند مرگ تدریجی انسان ها و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و حیوانات دیگر می شود. آب مهم ترین مایع زندگی است و اگر آب نبود هیچ کدام ما وجود نداشتیم بنابر این باید در حفظ زلالی و تمیری آب کوشا باشیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

اسرا شهبازیان : آب مایه حیاط است و اگر نباشد زندگی هم وجود ندارد و حیاط نابود میشود . زندگی انسان به آب وابسته است ، زندگی جانوران هم همینطور.

نازنین کمالی : آب ماده ی با ارزشی است که باید در حفظ آن بکوشیم تا دنیای خوب تر و زیبا تری داشته باشیم.چون آب بیشتر نیاز های ما را تامین می کند.مثلا : آب خوردن،حمام رفتن،لباس شستن ،غذا درست کردن و چیز های زیاد دیگری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.ا گر آب نبود تمام موجودات زنده از بین می رفت و دنیا دنیای خوبی برای ما نمی شد. پس سعی کنیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم..