جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب نگاش فارسی سوم دبستان ابتدایی درباره درمورد برای موضوع نماز یک بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

برای موضوع نماز یک بند بنویسید نگارش سوم

بعضی وقت ها ما نعمت های خداوند را نمی بینیم مثل ماهی که آب را نمی بیند ولی هر ثانیه از آن استفاده میکند خدا به ما نعمت های زیادی داده است از جمله پدر و مادر سلامتی ما همیشه باید شکر گذار خدا باشیم و هر روز از خدا بابت این همه نعمتی که به ما داده است تشکر کنیم و خدا برای شکر گزاری راهی برای ما گزاشته که اسمش نماز است نماز پلی است که ما را به خدا می رساند و هر روز که ما نماز می خوانیم در واقع شکر نعمت های خدا رو میکنیم پس نباید هیچ وقت نماز فراموش بشه.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : نماز ستون دین است نماز کلید بهشت است ما وقتی نماز میخوانیم یعنی با خدا صحبت می کنیم.

نویسنده : نماز کار خانه ی انسان سازی است.