جواب فعالیت در منزل صفحه ۱۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم اگر شما در موقعیتی مانند باغبان قرار بگیرید که ممکن است راستگویی در کوتاه مدت برای شما پیامد ناخوشایندی داشته باشد چه واکنشی از خود نشان می دهید چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم خواهشا هر کسی میدونه جواب رو توی نظرات بفرسته.

عمران : انسان به دلیل داشتن عقل و منطق و به تبع آن هوش و موقعیت سنجے، در شرایط مختلف پاسخ متفاوتِ دارد. چنانچه درچنین موقعیتے قرار گرفته باشیم، ابتدا باید از پاسخ صریح و زود هنگام خود دارے نماییم، با در اختیار گرفتن زمان و موقعیت مکانی و با خلاقیت، فرصتے را فراهم و زمان مناسبی را برای بیان مطلب انتخاب نماییم.