جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چگونه می توانیم در موقعیت های مختلف زندگی عاقلانه عمل کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از دانش و اطلاعات کافی برخوردار باشیم و سعی کنیم از تجربیات گذشته خود و دیگران استفاده کنیم. مشورت کنیم و در تصمیم گیری های خود عجولانه عمل نکنیم.

امیر محمد : ۱-باید در هر تصمیم گیری عجولانه عمل نکنیم
۲-سعی کنیم بادیگران مشورت کنیم
۳-سعی کنیم از دانش و اطلاعات تجربیات استفاده کنیم
۴-نباید طوری عمل کنیم تا مردم از دستمان ناراضی باشند(مثل دزدی)
۵-باید طوری عمل کنیم تا مردم از دست ما راضی باشند(مثل کارکردن،کمک کردن به مردم و….)

بردیا لطیفی : اول باید منطقه را خوب بررسی کرد وبعد با مردم آن محل آشنا شد که بدانیم رفتار و اخلاق مردم آن محل چگونه و به چه صورتی است.