جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فهرستی از عواملی را که موجب می شود یک مکان مهاجرفرست باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و هوای بد, امکان نداشتن کار و کسب درآمد.