جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم میان پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل چه ارتباطی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرکس که عاقل باشد و عاقلانه فکر کند در می یابد که ثروت زمانی مفید است که در گردش باشد و همه بتوانند از آن استفاده کنند نتیجه این تفکر از بین رفتن فقر و تنگدستی از میان مردم است.