جواب فکر کنید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند به هم وصل اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکه غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکه حیات را می سازند.
مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.