جواب نوشتن صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضمیر.