جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری نام خطی فرضی که کره زمین را به دو بخش تقسیم می کند ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

نام خطی فرضی که کره زمین را به دو بخش تقسیم می کند ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان نام خطی فرضی که کره زمین را به دو بخش تقسیم می کند وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال استوا است. شما با وارد کردن حروف استوا میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.