جواب به کار ببندیم صفحه ۷۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم نام چند گیاه دارویی و خاصیت آنها اسم یک یا دو گیاه دارویی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.