جواب کار غیر کلاسی صفحه ۸۵ کتاب کار و فناوری پایه هشتم نام چهار حیوان اهلی را که در منطقه شما امکان پرورش و نگه داری دارند سپس مشخصات پرورشی آن ها را از اینترنت جستجو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.