جواب تحقیق صفحه ۱۰۰ کتاب عربی پایه نهم نام کدام یک از آنها (میوه ها) در قرآن آمده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تحقیق عربی پایه نهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میوه هایی که در سه کتاب آمده است و در قرآن نیز آمده است : رمان – تفاح.