جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم نتیجه ی حرکت چرخشی زمین چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پدید آمدن شب و روز.