جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم نحوه تشکیل مولکول متان را با رسم ساختار های اتمی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چهار اتم هیدروژن تک الکترون خود را با کربن به اشتراک می گذارند و تشکیل پیوند کووالانسی می دهند.