جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۷ کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم نخستین خط تماما ایرانی چه نام دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : اولین خط تماماً ایرانی نمونه های از خط تعلیق می‌باشد که در صفحه ی 123 کتاب هنر هشتم ب آن اشاره شده است.