جواب فعالیت صفحه ۸۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک بطری کوچک دارو، یک عدد نی، مقداری الکل و کمی چسب تهیه می کنیم، الکل را در بطری می ریزیم و نی را درون بطری قرار می دهیم و دهانه را با چسب محکم می بندیم برای درجه بندی ابتدا داخل آب 20 درجه و سپس آب 40 درجه قرار می دهیم الکل هر جا قرار گرفت علامت زده و بین این دو عدد را به 20 قسمت تقسیم می کنیم.