جواب به کار ببندیم صفحه ۹۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم محمد علی شاه احمد شاه رضا شاه محمد رضا شاه یک مورد از عملکرد شاهان زیر را که نشان بدهد آنها به قانونی اساسی مشروطه پیابند بوده یا نبوده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.