جواب ضرب المثل ها صفحه ۵۴ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم برداشت ضرب المثل نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند من از رفتار بی سر و صدای موریانه ها می ترسم معنی و مفهوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سمیرا : یعنی از ادم هایی که خیلی منم منم میکنند نترسید بلکه از ادم هایی بترسید که سرو صدایی ندارند مثل همسایه ما.

ناشناس : یعنی بعضی آدم ها هیاهو دارند ولی نمیتوانند به کسی ضربه بزنند ولی کسانی که بی سر و صدا هستند ضربه های شان عمیق تر و دردناک تر است.

هانیه : از ادمایی که با سر وصدا کارشونو جلو میبرن نترس از ادمایی بترس که بدون سرو صدا کارشونو جلو میبرنمثلاز ان مترس که های و هوی دارد از ان بترس که سر به تو دارد.