جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم چرا شاعر نقشه ایران را غرق بوسه می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون به آن افتخار می کند و عشق می ورزد.