جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری به نقش بجا مانده از جانداران ماقبل تاریخ بر سنگها گفته می شود چیست از سایت نکس لود را دریافت کنید.

نقش به جا مانده از جانداران ماقبل تاریخ بر روی سنگ ها

سلام خدمت عزیزان که برای سوال به نقش بجا مانده از جانداران ماقبل تاریخ وارد این سایت شده و دنبال جواب این موضوع هستید جانورانی که ما قبل تاریخ بودند آنقدر شدند ولی نشانه‌هایی از آنها در این روزگار می شود پیدا شد در این بازی خواستگاری نیز این موضوع پرسیده شده است و ما پس از بررسی و پرسیدن از یکی از افرادی که این بازی را انجام دادند متوجه شدیم که جواب این بخش از بازی خواستگاری فسیل می‌باشد و با وارد کردن حروف فسیل میتوانید وارد مرحله بعدی باشد.