جواب فکر کنید صفحه ۸۶ کتاب علوم پایه نهم نقش تلمبه پمپ را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پمپ سبب می شود که فشار آب افزایش یافته و به طبقه های بالا آب برسد.