جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم نقش مردم را در تاسیس نظام جمهوری اسلامی توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مردم در تمامی مراحل تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتند.