جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۵۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا ولایت از نماز و روزه مهمتر است از نظر امام باقر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با تامین امنیت و … شرایط بهتری برای انجام عبادات فردی و اجتماعی فراهم می آورد و نقش تعیین کننده و تاثیرگذار دارد.