جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۵۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم نمونه هایی از احکام اجتماعی اسلام که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم، جهاد با تجاوزکاران و ستمکاران و غیره.