جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قالب داخلی درون صدف و قالب خارجی بیرون صدف.

فاضل : رای دریافت “نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید صفحه 77 علوم نهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.