جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر صفحه را جابجا کنیم روزنه در مسیر مستقیم نور قرار نگرفته نوری به چشم ما نمی رسد نتیجه می گیریم نور به خط راست منتشر می شود .
اتاق تاریک دور بین عکاسی ساده در اتاق تاریک که شبیه دوربین عکاسی قدیمی کار می کند ثصویر ایجاد شده در کاغذ پوستی وارونه و مشابه جسم می باشد البته بنا به فاصله کوچکترووارونه خواهد بود.