جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هشتم درک و دریافت خود را از مصراع نام او نور و نشانش روشنی بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : ونر، نام خدا‌ست و روشنی نشان اوست. منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

نازیلا : یعنی خداوند مانند نوری است که روشنی اش ما را هدایا می کند.