جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۶۵ کتاب نگارش پایه نهم نوشته های زیر از بخش های آغازین و پایانی متن هایی انتخاب شده اند آنها را بخوانید و بگویید هر کدام به چه شیوه آغاز و پایان نوشته خود را تنظیم کرده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی پایه نهم

1. نوشته های زیر، از بخش های آغازین و پایانی متن هایی انتخاب شده اند؛ آنها را بخوانید و بگویید، هر کدام، به چه شیوه، آغاز و پایان نوشته خود را تنظیم کرده اند؟
آغازها
یک) می گویند که در شهر کوچک یورو در کشور هندوراس، سالی یکی دو بار از آسمان ماهی می بارد! براساس گفته های مردم محلی، در ماه های مه و ژون هر سال، طوفان های بسیار بزرگی در این شهر اتفاق می افتد و گاهی بعد از تمام شدن طوفان، تمام خیابان ها پر از ماهی های کوچک می شوند.ما کاری به علمی بودن یا نبودن این خبر نداریم، تنها می خواهیم راجع به یک مسله دیگر حرف بزنیم. آن مسله، غیر منتظره بودن یک اتفاق است. مثل باریدن ماهی از آسمان، پرواز کردن کشتی در آسمان، شکست خوردن یک فیل از مورچه و خیلی خبرهای عجیب و غیر منتظره. آیا به نظر شما، خیانت کردن یک دوست به دوستی دیگر هم، خبر غیر منتظر های است؟ نافرمانی یک فرزند در برابر پدر و مادر چطور؟ آیا در حد خبر باران ماهی ها هست؟ …
آغاز با : ……………………………………………………………………..
دو) به چه چیزهایی باید علاق همند بود؟ به پدر و مادر؟ به علم و دانش؟ به دوست و آشنا؟ به هنر و زیبایی؟ مسلما همه اینها ارزشمندند و باید دوستشان داشت؛ اما آنچه پیش و بیش از همه چیز و همه کس باید بدان علاقه مند شد، چیز دیگری است.
علاقه مند شوید. شما باید» خودتان «باید پیش از علاقه مند شدن به هر چیز و هر کس، به خودتان را دوست بدارید و به خودتان عشق بورزید. باید آنقدر به خودتان نزدیک شوید که گویی بهترین دوست صمیمی خودتان هستید. علاقه مند شدن به خودتان کلید اصلی علاقه مند شدن به دیگران است …
آغاز با : ……………………………………………………………………..
پایان ها
یک) … به این ترتیب، فصل ها پشت سر هم می آیند و می روند و هر فصل که به پایان می رسد، جای خود را به فصلی دیگر می دهد. بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار. آیا نه این است که هر چهار فصل یک مقصد دارند و هر چهار، پیام آور یک حقیقت اند؟ است و تنها حیات؟» حیات «آیا نه این است که این چهار پیامبر، پیامشان
پایان با: …………………………………………………………………………….
دو) … زبان فردوسی مانند دل او روشن و پاک است. او با همین زبان صاف و زلال و عفاف آمیز، صحنه های بزم و رزم را وصف می کند. خواننده، در پس صدای کارزار و به هم خوردن شمشیر و گرز، صدای خود شاعر را می شنود و وجود او را احساس می کند. فردوسی با خلق اثری که عواطف ملی و آرمان های انسانی به زیباترین و پرشکوه ترین صورتی در آن انعکاس یافته، در دلها و جان های پاک، برای همیشه زنده خواهد ماند.
چو این نامور نامه آمد به بن زمن روی کشور شود پر سخن
نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام.
پایان با: …………………………………………………………………………….

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک) آغاز با : خبر و داستان و پرسش
دو) آغاز با : پرسش
یک) پایان با: پرسش
دو) پایان با: شعر (نقل شعر و ابیات).