جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم نویسنده برای قصه های ایرانی چه ویژگی هایی را بر میشمارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پر رنگ و نگار، پران ونرم.