جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی نویسنده ی نامه که بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پدر.